Kjellqvists Allservice startades i februari 2005 av Åke Kjellqvist,
som driver det med administrativ hjälp av hustrun Kristina.Åke som driver företaget, har tidigare arbetat i skogen med bl a huggning och plantering av träd i 20 år och var då anställd i Lunds stifts skogar.
Efter det arbetade han på ett skorstensföretag i 3,5 år innan han 2005 startade eget företag.
Han har utökat sin kompetens genom att utbilda sig hos NSP (Nordiska skorstensprodukter),
för att erhålla certificering för skorstensarbeten.

det finns även utbildad snickare, samt en murare anställda i företaget.

Alla skorstensarbeten som utförs har 2-30 år materialgaranti.

Vi är medlemmar i Sveriges Skorstenshantverkares Förening - SSHF.

 

Besök gärna NSPs hemsida